Documentaires in produktie

een film van Michal Weits

De persoonlijke dagboeken van mijn overgrootvader onthullen het semi-officiële beleid van het Joods Nationaal Fonds om Palestijnse grond over te hevelen naar Israël.

een film van Piet Eekman

De geschiedenis van het communisme en de communistische droom verteld aan de hand van het verhaal over het ‘Rode Fort’, het huis van mijn grootvader.